Videnspartnere

Hannemann Engineering ApS samarbejder med udvalgte vidensinstitutioner:

 • Vi vil medvirke til udvikling af den nyeste teknologi og knowhow inden for vores segment

 

 • Vi vil bidrage med vidensdeling og erfaring sammen med vores uddannelsesinstitutioner

 

 • Vi vil bidrage til at den kommende generation får den bedste erhvervssparring med i sit studie

 

 • Vi ønsker at udvide samarbejdsprocessen mellem vores industri- og uddannelsesinstitutioner

 

 

Udvalgte partnere

 

Syddansk Universitet

Citat: Arne Bilberg, Lektor PhD, Mads Clausen Instituttet, Syddansk Universitet

Hannemann Engineering er en innovativ ingeniørvirksomhed, der gennem flere år har haft et tæt samarbejde med Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet.

Ingeniørstuderende stifter gennem studiet kendskab og gode kontakter til Hannemann i forbindelse med mekatronik projekter, med fokus på såvel innovation, teknologi og forretning. 

Hannemann har en meget positiv og åben tilgang til samarbejde, og vores studerende har stort udbytte af den tætte sparring med Hannemann Engineering.

Hannemann er en god praktisk medspiller i forhold til forskningsprojekter, hvor universitetets teori omsættes i praktiske fleksible og bæredygtige løsninger.

Af konkrete projekter kan nævnes samarbejde på fremtidens Smarte Fabrik og flere automationsprojekter indenfor AutoSyd med fokus på lean automatisering, det vil sige enkle, prisbillige og værdiskabende løsninger.

Se mere

Erhvervsakademi Sydvest

Citat: Peter Schroll, Lektor

Erhvervsakademi Sydvest tilbyder korte og mellemlange, videregående uddannelser i Esbjerg og Sønderborg.

I vores DNA er tæt samarbejde med virksomheder, lokale som internationale.

Hannemann Engineering tager et ansvar i forhold til at uddanne vores studerende, så de kan leve op til de krav, som erhvervslivet stiller efter endt uddannelse.

Der har været en række studerende i praktik hos Hannemann Engineering.

Derudover har virksomheden deltaget som eksamens case for hele klasser.

Konkrete eksempler på, hvad forskellige studerende har udviklet i samarbejde med Hannemann Engineering:

Markedsføringsøkonomstuderende har analyseret virksomheden og dens omverden og udarbejdet en salg- og markedsføringsplan.

Datamatikere har udviklet et software, der kan optimere kravspecifikationen og prisberegningen af deres produkter.

Produktionsteknologer har udviklet nye produkter og optimeret LEAN.

Multimediedesignere har lavet forslag til ny hjemmeside, logo og visuelt materiale.

Se mere

 


 

Aktuelle forskningsprojekter

 

 

inVALUABLE

- Vi skal producere insekter til middagsbordet

Danmark skal være foregangsland for bæredygtig industriel produktion af insekter til foder og fødevarer. Nyt projekt i Innovationsfonden vil anvende organiske rester og spildprodukter til at opdrætte insekter i industriel skala.   

Der er både arbejdspladser, millionomsætning og bæredygtig udnyttelse af organiske restprodukter i nyt projekt, som vil gøre Danmark til foregangsland, inden for industriel produktion af insekter til dyrefoder og menneskeføde. Det skal et nyt udviklingsprojekt, som har fået bevilget penge af Innovationsfonden, bane vejen for.

- Målet er at få etableret insektfabrikker. De seneste år er protein fra insekter blevet anerkendt som et realistisk og miljøvenligt supplement til traditionelle proteinkilder til foder og fødevarer. Med den stærkt voksende verdensbefolkning vil der være stigende fokus på udvikling af nye proteinkilder, og her skal Danmark være foregangsland, siger faglig projektleder Lars-Henrik Lau Heckmann, Teknologisk Institut.

Projektet inVALUABLE vil fokusere på produktion af melorme, som blandt andet kan leve af restprodukter fra bagerier og bryggerier. Særligt proteinet i melormene bidrager med en smag af umami til de fødevarer, hvori insekterne indgår.

- Regeringen arbejder for at skabe bedre rammer for fødevareindustrien i Danmark samtidig med, at vi passer på miljøet. Derfor er det rigtig interessant, at Innovationsfonden nu investerer i det bæredygtige projekt inVALUABLE, der vil gøde jorden for industriel produktion af insekter til foder og fødevarer. Jeg ser frem til at følge projektet, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Innovationsfonden har investeret 19 millioner kr. i projektet, hvor målet er at etablere industriel insektproduktion i Danmark med en årlig omsætning på 200 til 300 millioner kroner og 100 til 200 relaterede job. inVALUABLE udføres af 11 partnere, som omfatter en bred vifte af eksperter, entreprenører og en internationalt førende insektproducent, Proti-Farm R&D fra Holland, der sammen kan medvirke til at virkeliggøre industriel produktion af insekter i Danmark.

Konsortiets ekspertiser afspejler videnbehovet i hele værdikæden fra biologi, automatisering, processering samt fødevareteknologi og -sikkerhed. Dette samspil af kompetencer er nødvendigt for at kunne løfte insektproduktion op til et industrielt niveau.

- Protein fra insekter kan produceres meget ressource-effektivt og bæredygtigt. Insekterne omdanner effektivt organiske restprodukter til proteiner af høj kvalitet, samtidig med at de udleder væsentligt mindre CO2 end for eksempel svin og 100 gange mindre CO2 end kvæg, siger Lars-Henrik Lau Heckmann.

I projektet skal man skabe det praktiske fundament for insektfabrikker i Danmark. Desuden skal forskerne analysere den ernæringsmæssige værdi af insektprotein for såvel dyr som mennesker. Samtidig skal det undersøges, om proteinerne har funktionelle egenskaber, som kan bruges i den øvrige fødevareproduktion.    

- Innovationsfondens satsning med inVALUABLE viser, at insekter som proteinkilde ikke er nogen døgnflue som fremtidens produktionssystem til foder og fødevarer. Med de danske landbrugstraditioner og vores store ekspertise, inden for fødevareproduktion ligger her et stort uudnyttet potentiale, siger Lars-Henrik Lau Heckmann, som foruden melorme også ser et stort potentiale inden for produktion af fårekyllinger og græshopper - samt fluelarver til foder.

Samfundsværdi:

Med en stadig øget befolkning såvel i Danmark, som i resten af verden stiger behovet for at producere føde. Her kan produktion af insekter til fødevarer være en effektiv kilde til mad. Eksempelvis kan man ud fra 10 kilo foder producere 4,5 kilo melorme, men blot 2,5 kilo gris og så lidt som 1,1 kilo kvæg.

Samtidig indeholder insekter mange sunde fedtsyrer, ligesom deres proteiner kan blive en vigtig del af kosten, især for unge mennesker i voksealderen og for ældre mennesker.

Det er også mere sikkert at spise insekter i den forstand, at insekter ikke kan overføre sygdomme til mennesker, som det er tilfældet med eksempelvis fugle- eller svineinfluenza. Dog kan mennesker, som i forvejen er allergiske over for husstøvmider og krebsdyr, vise sig også at være allergiske over for insekter.

Endelig udleder produktionen af insekter 100 gange mindre CO2 end produktion af kvæg.

Innovationsfondens investering: 19 millioner kr.
Samlet budget: 28 millioner kr.
Varighed: 3 år

Officiel titel: Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy

Se mere

 


 

Afsluttede projekter

 

 

SUSMEAL

- En automatiseret produktion af melorme

Verdens befolkningstal er med hastige skridt på vej mod ni milliarder mennesker. Det kræver mere mad. Meget mere mad.
Et nyt projekt skal undersøge, hvordan en automatiseret produktion af melorme kan bidrage til at løse ovenstående udfordring. (De insektforskrækkede kan med det samme ånde lettet op, da ormene i første omgang er tiltænkt at fungere som foder til dyr.)

- Planen er, at vi vil designe automatiserede faciliteter til masseproduktion af melorme, hvor vi vil implementere vision-algoritmer til at monitorere ormenes helbred og modenhed, siger konsulent og visionekspert Francois Picard fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Hvorfor så lige orme?

Insekter - og i dette tilfælde melorme - kan omdanne vegetabilsk affald fra fødevareproduktion til værdifulde proteiner, som kan bruges som foder til dyr eller mad til mennesker. Insektlandbrug har desuden den fordel, at man producerer med minimale ressourcer via lavt forbrug af vand og land, lav udledning af drivhusgasser og en meget høj foderkonverteringsrate (FCR).

- Sammenlignet med konventionelle dyrebesætninger er melormeproduktion i øjeblikket arbejdskrævende, så en automation af produktionen vil have åbenlyse omkostningsfordele. Formålet med SUSMEAL-projektet er at udvikle en omkostningseffektiv masseproduktion ved at bruge billigere og bæredygtig foder kombineret med højniveauautomation af insektproduktionssystemet, understreger Francois Picard.
FN's landbrugs- og fødevareorganisation, FAO forventer, at efterspørgslen efter animalsk protein vil stige med 70 procent frem mod 2050. Derfor er der globalt set behov for at udnytte de eksisterende råvarer og restprodukter bedre.

- Den stigende pris på animalsk protein, samt fokus på bæredygtighed vil gøre det rentabelt at udvikle insektproduktion i Danmark. Der skal skabes mere værdi på baggrund af det tilgængelige råvaregrundlag, og der er globalt set behov for at udnytte restprodukter fra bl.a. fødevareproduktionen - for eksempel gennem bearbejdning med insekter, slutter biolog og konsulent Lars-Henrik Lau Heckmann fra Teknologisk Instituts Center for Kemi- og Bioteknik.

Forskningsprojektet SUSMEAL er et dansk-hollandsk samarbejde mellem Proti-Farm, Hannemann Engineering og Teknologisk Institut - projektet udføres under Eurostars-programmet og er med-finansieret af InnovationsFonden, det hollandske agentur for innovation (RVO) og EU-Kommissionen.

Se mere

WICE

WICE vil etablere og drive pilotanlæg til produktion af protein- og fedtholdige insektlarver på basis af organisk husholdningsaffald - projektet inddrager aktører fra hele værdikæden (fra ressource til slutbruger).

Insektlarverne testes som minkfoder og restproduktet fra processen, testes i forhold til biogas- og planteproduktion.

Baseret på den samlede danske mængde organisk husholdningsaffald vil der kunne produceres ca. 40.000 tons insektmel pr. år med en markedsværdi på over 100 mio. kr. - svarende til ca. 50% af den mængde, som dansk minkproduktion kan aftage årligt.

Forskningsprojektet WICE er et dansk samarbejde mellem Hannemann Engineering, Hjørring Kommune, Teknologisk Institut, Kopenhagen fur, MD ApS, Meldgaard miljø, og Brigadan - projektet udføres under MUDP programmet, Miljøstyrrelsen.

AutoSyd

Formålet er at tilbyde små og mellemstore syddanske produktionsvirksomheder en struktureret og kompetent støtte til afklaring og udvikling af automationsløsninger.

Indsatsen understøtter derigennem fastholdelse af produktionsarbejdspladser.

I AutoSyd gennemgår interesserede fremstillingsvirksomheder målrettede forløb, der giver opdateret viden om automation.

Det munder ud i praksisnære strategier og planer for virksomhedsspecifik automation.

Forløbene omfatter støtte til automation gennem: introduktion, analyse, strategiudarbejdelse og planlægning.

Forløbene ydes som gratis vejledning, der primært bliver tilbudt af AutoSyd projektets industrielle partnere.

Link til projektbeskrivelse

LinkedIn

Energirigtig minerydning

Formålet med projektet er at gøre feltoperationer uafhængige af fossilt brændsel og dermed løse det akutte problem, som mineryddere står med, når dieselgeneratoren bryder sammen og efterlader minerydderne uden strømforsyning.

Se mere

Kontaktoplysninger

 • Hannemann Engineering Aps
 • Ellegaardvej 16

  DK-6400 Sønderborg

  CVR: 30511816

   

 • Telefon: +45 74434547
 • Email: mail@hannemann-eng.com
 

Sociale links