Afsluttede Projekter

______________________________________________________________________________________

 

SUSMEAL

- En automatiseret produktion af melorme

Verdens befolkningstal er med hastige skridt på vej mod ni milliarder mennesker. Det kræver mere mad. Meget mere mad.
Et nyt projekt skal undersøge, hvordan en automatiseret produktion af melorme kan bidrage til at løse ovenstående udfordring. (De insektforskrækkede kan med det samme ånde lettet op, da ormene i første omgang er tiltænkt at fungere som foder til dyr.)

- Planen er, at vi vil designe automatiserede faciliteter til masseproduktion af melorme, hvor vi vil implementere vision-algoritmer til at monitorere ormenes helbred og modenhed, siger konsulent og visionekspert Francois Picard fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Hvorfor så lige orme?

Insekter - og i dette tilfælde melorme - kan omdanne vegetabilsk affald fra fødevareproduktion til værdifulde proteiner, som kan bruges som foder til dyr eller mad til mennesker. Insektlandbrug har desuden den fordel, at man producerer med minimale ressourcer via lavt forbrug af vand og land, lav udledning af drivhusgasser og en meget høj foderkonverteringsrate (FCR).

- Sammenlignet med konventionelle dyrebesætninger er melormeproduktion i øjeblikket arbejdskrævende, så en automation af produktionen vil have åbenlyse omkostningsfordele. Formålet med SUSMEAL-projektet er at udvikle en omkostningseffektiv masseproduktion ved at bruge billigere og bæredygtig foder kombineret med højniveauautomation af insektproduktionssystemet, understreger Francois Picard.
FN's landbrugs- og fødevareorganisation, FAO forventer, at efterspørgslen efter animalsk protein vil stige med 70 procent frem mod 2050. Derfor er der globalt set behov for at udnytte de eksisterende råvarer og restprodukter bedre.

- Den stigende pris på animalsk protein, samt fokus på bæredygtighed vil gøre det rentabelt at udvikle insektproduktion i Danmark. Der skal skabes mere værdi på baggrund af det tilgængelige råvaregrundlag, og der er globalt set behov for at udnytte restprodukter fra bl.a. fødevareproduktionen - for eksempel gennem bearbejdning med insekter, slutter biolog og konsulent Lars-Henrik Lau Heckmann fra Teknologisk Instituts Center for Kemi- og Bioteknik.

Forskningsprojektet SUSMEAL er et dansk-hollandsk samarbejde mellem Proti-Farm, Hannemann Engineering og Teknologisk Institut - projektet udføres under Eurostars-programmet og er med-finansieret af InnovationsFonden, det hollandske agentur for innovation (RVO) og EU-Kommissionen.

 

Se mere

WICE

WICE vil etablere og drive pilotanlæg til produktion af protein- og fedtholdige insektlarver på basis af organisk husholdningsaffald - projektet inddrager aktører fra hele værdikæden (fra ressource til slutbruger).

Insektlarverne testes som minkfoder og restproduktet fra processen, testes i forhold til biogas- og planteproduktion.

Baseret på den samlede danske mængde organisk husholdningsaffald vil der kunne produceres ca. 40.000 tons insektmel pr. år med en markedsværdi på over 100 mio. kr. - svarende til ca. 50% af den mængde, som dansk minkproduktion kan aftage årligt.

Forskningsprojektet WICE er et dansk samarbejde mellem Hannemann Engineering, Hjørring Kommune, Teknologisk Institut, Kopenhagen fur, MD ApS, Meldgaard miljø, og Brigadan - projektet udføres under MUDP programmet, Miljøstyrrelsen.

 

AutoSyd

Formålet er at tilbyde små og mellemstore syddanske produktionsvirksomheder en struktureret og kompetent støtte til afklaring og udvikling af automationsløsninger.

Indsatsen understøtter derigennem fastholdelse af produktionsarbejdspladser.

I AutoSyd gennemgår interesserede fremstillingsvirksomheder målrettede forløb, der giver opdateret viden om automation.

Det munder ud i praksisnære strategier og planer for virksomhedsspecifik automation.

Forløbene omfatter støtte til automation gennem: introduktion, analyse, strategiudarbejdelse og planlægning.

Forløbene ydes som gratis vejledning, der primært bliver tilbudt af AutoSyd projektets industrielle partnere.

 

LinkedIn

Energirigtig minerydning

Formålet med projektet er at gøre feltoperationer uafhængige af fossilt brændsel og dermed løse det akutte problem, som mineryddere står med, når dieselgeneratoren bryder sammen og efterlader minerydderne uden strømforsyning.

 

Se mere

Kontaktoplysninger

  • Hannemann Engineering ApS
  • Ellegaardvej 16

    DK-6400 Sønderborg

    CVR: 30511816

  • Telefon: +45 74434547
  • Email: mail@hannemann-eng.com
 

Sociale links